Tombala'

Ama çok iyi bir tombala oyuncusuydu.

But she was a great bingo player.

O zaman sana tombala yok.

Then no Bingo for you.

Sonra bir gece, tombala!

Then one night, bingo!

Tombala için kimler hazır?

Who's ready for bingo?

Ne yaparsan yap "Tombala" diye bağırma.

And whatever you do, don't yell "Bingo!

Tombala var la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

There is bingo at la Iglesia Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

Dışarıdan biri "tombala" diye bağırdı salak!

Someone outside yelled "bingo," you moron!

Tombala oynadın, değil mi?

You have played Bingo, right?

Çok fazla tombala oynuyor musun, Pearl?

So, you been playin' much bingo, Pearl?.

Şey, yine de tombala var, tenis gibi güverte oyunları var.

Oh, well. Well, there's still deck tennis, shuffleboard, bingo.