Uluslararası

Evet, güzel, sen uluslararası gizemli bir adamsın ama ben sen değilim, tamam mı?

Oh, yeah, great, you're an international man of mystery, but I'm not you, all right?

Bayanlar ve baylar. Los Angeles Uluslararası Havaalanına hoşgeldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to Los Angeles International Airport.

Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz.

Welcome to Los Angeles international airport.

Bir kaç yıl içinde, uluslararası bir olur.

In a few years, it'll be a national business.

Bir kaç yıl önce uluslararası bir yıldız oldum.

I became an international star just a few years ago.

Jack, uluslararası bir kaçak ve sadece bizim ülkemiz tarafından değil tüm ülkeler tarafından da aranıyor.

Jack is an international fugitive, and he's wanted, not just by our country, but by every country.

Bayanlar ve baylar, Hoover Uluslararası Havalimanına hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to Hoover International Airport.

Adam uluslararası silah satıcısı ve çok çok kötü biri.

An international arms dealer and a very, very bad man.

Bu uluslararası bir acil durum.

This is an international emergency.

Uluslararası bir dizayn firmasında proje müdürü.

Project director in an international design firm.