washington

Washington

Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton ve Madison.

Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton and Madison.

Dün gece Washington'da acil bir toplantı vardı.

Last night there was an emergency meeting in Washington.

Hayır, sanırım sen George Washington gibi düşünüyorsun tatlım.

No, I think you're thinking of George Washington, honey.

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren Harrison, Tyler, Polk ve Taylor

Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe, Adams, Jackson, Van Buren, Harrison, Tyler, Polk i Taylor

New York Times, Washington Post

New York Times, Washington Post

Kim bu George Washington?

Who is this George Washington?

Siz, ben ve George Washington.

You and me and George Washington.

George Washington, Abraham Lincoln, John Kennedy, söyleyin.

George Washington, Abraham Lincoln, John Kennedy

Belki de, George Washington yiyecek bir kaç çocuk bakıyordur.

Maybe it was George Washington looking for some children to eat.

George Washington, Abraham Lincoln

George Washington, Abraham Lincoln