Wells

nasıl gidiyor Bayan Wells? yağmur yağmayan her zaman daha iyi. bu sizin için. bana mı?

How's it going, Mrs. Wells? It's always better when it's not raining. This is for you.

Ama senin de iyi bildiğin gibi, Dr. Wells çok daha tecrübeli bir hoca.

But as you well know, Dr. Wells is a much more experienced teacher.

O gece bir yıldırım çarpmıştı ama Dr. Wells ve ekibi onu hayatta tuttular.

He was struck by lightning that night and Dr. Wells and his team kept him alive.

Lyle Wells ve Jean Cooper

Lyle Wells and Jean Cooper

Sana bir şey diyeyim mi? Bu Wells aptalın teki.

Well, let me tell you something, this Wells is an idiot.

Jacob Wells ve Paul Torres.

Jacob Wells. Paul Torres.

İyi akşamlar Dr. Wells.

Good evening, Dr. Wells.

İyi akşamlar, Bayan Wells.

Good evening, Miss Wells.

Ben Özel Ajan Wells.

I'm Special Agent Wells.

İyi geceler, Dr. Wells.

Good night, Dr. Wells.