Yolları

Tek çıkış yolu bu. Ve sen bana yardım edeceksin.

This is the only way out, and you're gonna help me.

Belki de, belki de bunu yapmanın daha iyi bir yolu vardır.

Maybe there's, uh Maybe there's a better way to do this, you know.

Beni görmek için bu kadar yol geldiğiniz için çok teşekkür ederim.

Thank you very much for coming all this way to see me.

Senin için sadece tek bir çıkış yolu var!

There's only one way out of this for you now!

Evet, her şey yolunda, değil mi?

Yeah, it's all right now, isn't it?

Hiçbir şey anne, her şey yolunda. Sadece biraz rahat bırak lütfen.

Nothing Mom, everything is fine, just leave me alone right now please.

Ama bilmeni istediğim bir şey var. İyi bir anne olmanın başka bir yolu daha var.

But I wanted you to know that there's more than one way to be a good mother.

Ve sadece Bunu yapmak için bir yol var.

And there's only there's only one way to do that.

Tamam, ama artık her şey yolunda.

Okay, but it's all right now.

Eve dönüş yolu dışarıda değil, bu tarafta ve ben eve gitmek istiyorum.

The way home isn't out there, it's in there, and I want to go home.