Zengin

Şimdi yakışıklı ve zengin bir adam bana evlenme teklif etti ve ben evet dedim.

And now a rich and handsome man has asked me to marry him, and I have said yes.

Benim gibi zengin bir adam olmak için daha çok uzun bir yolun var.

You still have a long way to go before you become a rich man like me.

Kimseye söyleme, ama çok zengin olmak çok güzel, değil mi?

Don't tell anyone, but it's wonderful to be so rich, isn't it?

Zengin bir insan neden böyle bir yerde yaşamak ister ki?

Why would a rich person want to live in a place like this?

Zengin olmak bir adam bir kız güzel olmak gibi olduğunu bilmiyor musun?.

Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty?.

Dinleyin, eğer çok cesur ve şanslıysanız, Hey Nick! sizi çok ama çok zengin yapabilirim.

Listen, if you are very brave and lucky, Hey, Nick! I can make you very, very rich.

Ve sen, sadece aptal, zengin bir kızsın.

And you! You're just a stupid rich girl!

Zengin ve güçlü olmak kötü bir şey değil.

Now being rich and powerful isn't a bad thing.

Zengin ve ünlü, harika ve iyi. Tamam.

Rich and famous, great and the good. All right.

Zengin, ünlü ve başarılısın ve çok güzel bir karın var.

You're rich and famous and successful and you have a beautiful wife.