Zidler

Mösyö Zidler Matmazel Satine ölüyor.

Monsieur Zidler Mademoiselle Satine is dying.

Toulouse, Zidler asla kabul etmez.

Toulouse, Zidler will never agree.

Onu geri istiyorum Zidler.

I want her back, Zidler.

Harold Zidler ve adı çıkmış kızları.

Harold Zidler and his infamous girls.

Bana Zidler deme seni

Don't "Zidler" me, you

Harold Zidler'ın dahice yalanları bir kez daha felaketi önlemişti.

Harold Zidler's brilliant lies had once again averted disaster.