ağı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

networking · net · diğer çevirileri

ağı networking

Baba, bu Meksika karteli, Onların bir insan ağı var, her yerdeler, tamam mı?

Dad, this Mexican cartel, they have a network of people, they are everywhere, all right?

Eski ve unutulmuş bir teknolojiyi kullanarak modern ve görünmez bir iletişim ağı kurmayı başardınız.

You took an obsolete and forgotten technology and created a modern, invisible communications network.

Son bir iki yıldır Penn çok geniş bir iletişim ağı geliştirdi.

In the last few years, Penn developed a network of contacts.

ağı net

Bu bir güvenlik ağı seni aptal.

This is a security net you idiot.

Eski balık ağı da benim için.

An old fishing net for me.

Balık ağı da olabilir.

Might be a fishing net.