ağabeyin

Ama o benim ağabeyim, ve onu seviyorum.

But he's my brother. And I love him.

Burası senin evin değil artık. Ben de ağabeyin değilim.

This isn't your home anymore and I'm not your brother.

O senin ağabeyin ama sana iyi gelmiyor.

He's your brother, but he's not good for you.

O benim ağabeyim ve benim param.

He's my brother, and it's my money.

Biliyorum ama.. O senin ağabeyin.

I know, but he's your brother.

Ve sen benim ağabeyim değilsin.

And you are not my brother.

Bir arkadaş gibi olacağım, bir ağabey gibi

I'll be like a brother, like a friend.

İyi bir ağabey olduğun için teşekkürler.

Thanks for being a good brother.

Bu benim ağabeyim değil!

This isn't my brother.

O benim ağabeyim, tabii ki.

He's my brother, of course.