ağacın

İki gün önce, o ağacın altında bir erkekle bir kadın gördün mü?

Two days ago, did you see a man and a woman under a tree?

Evlat, bu ağaç evi, her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacak.

Son, that tree house is gonna be bigger and better than ever.

Bir gün, bir ağacın altında oturuyorum ve bu küçük çocuk karnı bir vaziyette yanıma geliyor.

One day, I'm sitting under a tree And this little boy comes over and he's hungry.

İyi bir fikir değildi ama, o ağacın altına.

Wasn't a good idea, but it was under this tree.

Ve bu benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel ağaç.

And that is the most beautiful tree I have ever seen.

O bir noel ağacı değil.

That is not a christmas tree.

Tamam, dinle. Bu bir ağaç ev.

Okay, listen, this is a tree house.

Bu çok güzel bir ağaç.

That is a very good tree.

Bu bir noel ağacı değil.

It is not a Christmas tree.

Bu yüzden ağaç evi satın almaya karar verdik.

That's why we decided to buy the tree house