ağrıyan

Göğüs ağrısı, akciğer sorunu, yorgunluk, döküntü. Kronik akciğer enfeksiyonu gibi görünüyor.

Chest pain, the lung problems, fatigue, rash, sounds like chronic lung infection.

Sonra parlak bir ışık gördüm ve ağrı büyülü bir şekilde kayboldu.

Then I saw this bright light and the pain disappeared like magic

Ağrı için bir şey alabilir miyim, lütfen?

Could I have something for the pain, please?

Sabah böyle bir ağrısı yoktu, bu yeni bir şey.

He wasn't in pain this morning. That's new.

Evet. Muhtemel yan etkileri karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, ateş ve saç dökülmesidir.

Possible side effects include abdominal pain, nausea, headaches, dizziness, fever and hair loss.

Dinle, bu bütünüyle başka bir baş ağrısı ve onun hakkında konuşmak istemiyorum.

Listen, it's a whole other headache and I don't want to talk about him.

Ben korkunç bir ağrı var.

I got a terrible pain.

Bu baş dönmesi ve baş ağrısını açıklar ama hiç bir fiziksel kanıt yok.

That would explain the dizziness and headaches. But there's no physical evidence.

Ne korkunç bir ağrı!

What a terrible pain!

Herhangi bir ağrı ya da baskı hissedersen bana söyle lütfen.

Please tell me if you feel any pain or pressure.