affedin

Lütfen affet bizi, biz evli bile değiliz. Bize bunu neden yapıyorsun, abi?

Please forgive us, we are not even married... .why are you doing this brother?

lütfen beni affet. ben gerçekten, gerçekten üzgünüm.

Please forgive me. I'm really, really sorry.

Ah lütfen beni affedin ve lütfen, lütfen bana yardım edin.

Oh please forgive me and please, please help me.

Sana söylediğim o korkunç, berbat şeyler için lütfen beni affet.

Please forgive me for saying those horrible, horrible things to you.

Affedersin ama senin işin benim sorunum değil.

I'm sorry, but your job is not my problem.

Kocam zayıf bir insan. Bencil ve korkak da ve bu yaptığı şey için onu asla affetmeyeceğim.

My husband is weak and selfish and a coward, and I will never forgive him for this.

Affedersin, ama sen az önce bana aptal dedin?

I'm sorry, but did you just call me stupid?

Affedersin ama bu insanlar kim?

And sorry, who are these people?

Affedersin ama ben hiç böyle bir şey duymadım.

Sorry, I've never heard of anything like it.

Affedersin ama bunun burada ne işi var?

I'm sorry, what's that doing here?