akıntısı

Ve cehennem kadar soğuk bir akıntı var.

And there's a current as cold as hell.

Evet, büyük güney akıntısı var.

Yeah, there's a big south running.

Yapamam, hayır akıntı çok güçlü, hiç şansı yok.

I can't. The current is too strong. There's no chance.

Güçlü bir akıntı var.

It's a strong current.

O da çok güzel, masmavi bir deniz. Ama akıntı doğuya doğru gidiyor.

Also a very beautiful blue sea, but the current travels east.

Hayır, bu bir akıntı.

No, it's a current.

Ama tehlikeli bir ters akıntı var ve geçen sene burada bir adam boğulmuştu.

There's a dangerous undertow, and there was a man drowned here last year.

Kesinlikle yok dostum, bu gerçek bir akıntı bile değil!

Hell no dude, this isn't even a real stream!

Ama bir kadın için, her şey bir akıntı gibi devamlıdır.

With a woman it's all in one flow like a stream.

Sadece küçük bir akıntı.

Just a little stream.