akan için Türkçe-İngilizce çeviriler:

running · diğer çevirileri

akan running

Soğuk, akan su yok, ve bir şeyler sürekli seni öldürmeye çalışır.

It's cold, there's no running water, and things are always trying to kill you.

Bu yol boyunca akan bir nehir var.

There's a river that runs along this road.

Hayat akan bir su gibi değişiyor.

Life changes like running water