aktör

Ama herkes biliyor ki iyi bir aktör değilsin sen. Bu film için önemli değil.

But everybody knows that, and it's just not important for this movie.

Bir aktör olarak, bir dövüş sporcusu olarak, bir insan olarak bütün bunları dövüş sanatlarından öğrendim.

As an actor, as a martial artist, as a human being, all these I have learned from martial art.

O bir aktör. ve ikincisi çok da iyi bir aktör değil.

He's an actor. And second, he's not much of an actor.

O iyi bir aktör değil.

He's not a good actor.

O çok kötü bir aktör, Bay Ross.

This is a very bad actor, Mr. Ross.

İki nedenden ötürü, ilki, bence o iyi bir aktör tamam mı?

Two reasons, first of all I think he's a good actor okay?

O kadar da iyi bir aktör değilsin.

You're not that good of an actor.

Ben Profesyonel bir aktör değilim.

I am not a professional actor.

Ve düşündüm ki asla o dev kadar iyi bir aktör olamayacağım.

And I thought: "I'll never be as good an actor as that giant.

Ama ben bir aktör değilim.

But I'm not an actor.