alacağım

Ben de senin için bir şey aldım.

I got something for you too.

Ama Ben sana ufak bir şey aldım.

But I got you a little something.

Onun için küçük bir şey aldım.

I got a little something for him.

Hey, senin için bir şey aldım.

Hey, I got something for you.

Ben de sana bir şey aldım.

I got you something too.

İşte bu yüzden sana bunu aldım.

That's Why I got this for you.

Onun için bir şey aldım.

Oh, I got something for her.

Sana ne aldım biliyor musun?

You know what I got you?

Dinle, yarın biraz paraya ihtiyacım olacak çünkü sana bir şeyler almak istiyorum.

Listen. Tomorrow, I'm gonna need some money because I'd like to buy you something.

Sana küçük bir şey aldım.

I got you a little something.