alarma

Bayanlar ve baylar, alarm vermek için hiçbir sebep yok.

Ladies and gentlemen, there's no cause for alarm.

'Teğmen Starbuck, Savaş Yıldızı Galactica'ya rapor verin, mavi uçuş güvertesi, kırmızı alarm.'

'Lieutenant Starbuck, report to Battlestar Galactica, flight deck blue, priority red.'

Aslında ben daha çok bir alarm sistemi düşünüyordum.

Actually, I was thinking more of an alarm system.

Bayanlar ve baylar, alarm için bir gerek yok.

Ladies and gentlemen, there is no cause for alarm.

Bu bir maalesef bu bir kırmızı alarm.

What this is this is unfortunately a red alert.

Evet, Dr Morgan. anahtar ile herhangi bir problem Alarm katıldı.

Yes, it's Dr. Morgan. Any problems with the key joined alarm.

Alarm için bir sebep yok.

There is no cause for alarm.

Fena değil, ama o sadece alarm.

Not bad. But that's just the alarm.

Bu alarm için bir sebep değil

This is no cause for alarm.

Bu bir kırmızı alarm.

This is a red alert.