aldanma için Türkçe-İngilizce çeviriler:

deception · illusion · diğer çevirileri

aldanma deception

Duyusal aldanma hiç mantıklı değil.

Sensory deception makes no sense.

aldanma illusion

Büyük bir aldanma.

A grand illusion.