amca için Türkçe-İngilizce çeviriler:

uncle · diğer çevirileri

amca uncle

Hayır, sadece yakın bir aile dostu. Ama onu hep Johnny Amca olarak tanıdım.

No, he's just a close family friend, but I've always known him as Uncle Johnny.

Amcam ne dedi biliyor musunuz?

You know what my uncle said?

Sen de iyi misin amca?

Are you okay too, Uncle?