amfizem için Türkçe-İngilizce çeviriler:

emphysema · diğer çevirileri

amfizem emphysema

Şimdi amfizem vardır, ama yine de içiyor.

Now he has emphysema, but still smokes.

Bende amfizem var.

I have emphysema.

Amfizem, astım, bronşit.

Emphysema, asthma, bronchitis.