antropoloji için Türkçe-İngilizce çeviriler:

anthropological, anthropology · diğer çevirileri

antropoloji anthropological, anthropology

Fransızca, kültürel antropoloji, arkeoloji, psikoloji ve sanat tarihi.

French, cultural anthropology, archeology, psychology, art history. Possum.

Geldiğiniz için teşekkürler Antropoloji öğrencileri.

Thanks for coming, fellow anthropology students.

Adli tıp benim alanım, tarihi antropoloji ise sizin.

Forensics is my domain, historical anthropology is yours.