arada için Türkçe-İngilizce çeviriler:

between · meanwhile · meantime · betwixt · diğer çevirileri

arada between

Dün gece olanlar, tamam mı, ikimizin arasında bu bizim küçük sırrımız, tamam mı?

What happened last night, okay, between you and I that's our little secret, all right?

Paige ve ben Dün gece sen ve Leo arasında ne olduğunu biliyorum.

Paige and I know what happened between you and Leo last night.

Bu aramızda kalsın, tamam mı?

Let's keep this between us, okay?

arada meanwhile

Bu arada sen kendine bir bardak çay koy ve dinlen.

Meanwhile, you can make yourself a cup of tea and relax.

Bu arada, Ryan ve ben bütün gece embesiller gibi dolaştık.

Meanwhile, Ryan and I are driving around all night like idiots.

Bu arada, Simon için ikinci bir şans vardı.

Meanwhile, it was second time lucky for Simon.

arada meantime

Ve bu arada, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa beni ara ya da bir şey olursa, tamam mı?

And in the meantime, you call me if you need anything, or if anything happens, okay?

Bu arada benim uğraşmam gereken daha önemli şeyler var.

In the meantime, I have more important things to deal with.

Bu arada, Şu yaratık hâlâ buralarda bir yerde.

In the meantime, that creature is still out here.

arada betwixt

Bu arada, bahar zamanı, biz eğlenmiyor muyuz?

This be betwixt and spring zaman'y, The we edlenmiyor?