ardından

Ardından bazı insanlar, "Sen şu?"diyorlar, ve ben de" Evet, evet, evet!" diyorum.

Then some people say, "Are you the guy who?"I say," Yeah! Yeah! Yeah!

Küçük bir kızın ardından, bayanlar ve baylar!

After a little girl, ladies and gentlemen!

Ve ardından, bir gece Tanrı onu bana getirdi.

And then, one night, God brought him to me.

Ardından, on yıl içinde, bir ilişki yaşıyor çünkü ben çok meşgulüm ve çok yorgunum.

And then, ten years into it, he'll have an affair because I'm too busy and I'm too tired.

Ve ardından da o

And then there was

Evet, uzun bir günün ardından bazen bunu yaparım.

Yeah, I do that sometimes, after a long day.

Ardından, benim için her şey değişti.

After that, everything changed for me.

Gitti. Her zaman yaptığı gibi. Ben de ardından gittim.

He Left, Like he always does, and I went after him.

Tüm sabah, sonra tüm gün, ve ardından tüm gece.

All morning, then all day, then at night.

Ardından o gece de öldü.

Then she died that night.