arkadaşımı

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Her şey için teşekkür etmek istedim, dostum. iyi bir arkadaş oldun.

Just wanted to say thanks for everything, man. You've been a great friend.

O sadece bir kız, ve benim en iyi arkadaşım gibi.

She's just a girl, and she's like my best friend.

Sen ve arkadaşlarının ne yaptığını biliyorum ben de bu işin bir parçası olmak istiyorum.

I know what you and your friends are doing, and I want to be a part of it.

Ama o benim arkadaşım ve ben bir kız arkadaşım olduğu için çok mutluyum.

But she's my friend, and I am really, really happy to have a girlfriend.

Tamam, onun en iyi arkadaşı olduğunu biliyorum ama benim de arkadaşımsın, doğru mu?

Okay, I know you're his best friend, But you're my friend too, right?

Bana her zaman iyi bir arkadaş oldun en iyi arkadaş, aslında ama bazen

You've always been a good friend to me the best, actually but sometimes

Hey, hey, hey. O benim çok iyi arkadaşım olur!

Hey, hey, hey, that is my very good friend.

Bu senin için Ve bu da arkadaşın için.

This is for you and this is for your friend.