ayni için Türkçe-İngilizce çeviriler:

same · the same · alike · diğer çevirileri

ayni same

Sonra, ayni adam geri geldi.

Later. The same man came back.

Ayni gün bir daha

Later that same day

Hayır, ayni şey değil çünkü Ames Woodruff diye biri yok.

Oh, no, it isn't the same, because there is no Ames Woodruff.

ayni the same

Sonra, ayni adam geri geldi.

Later. The same man came back.

Tam olarak ayni şey değil.

It isn't quite the same thing.

Yani, Lee ve Jo ayni yerde mi?

So, Lee and Jo are in the same place?

ayni alike

Her Cumartesi gecesi ayni şey.

It's every Saturday night alike.