böyle için Türkçe-İngilizce çeviriler:

that · this · such · like this · so · this kind of · thus · in this way · sic · diğer çevirileri

böyle that

Bu da ne böyle?

What is that? What?

Ne tür bir insan böyle şeyler yapabilir?

What kind of man would do something like that?

Daha önce böyle bir şey yapmadım.

I never did anything like that before.

böyle this

Bu, bu da ne böyle?

What the what is this?

Daha önce hiç böyle birşey gördün mü?

Have you seen anything like this before?

Benim gibi basit bir adamın senin gibi bir kızla böyle bir yerde ne işi var acaba?

Wonder how a simple guy like me keeps a girl like you in a place like this?

böyle such

Evet ama böyle bir şey olmadığını biliyorsun sadece insanlar var ve yardım için seni arıyorlar.

Yeah, but you know there's no such thing. There's just people. And they're looking to you for help.

Bence böyle bir şey yapma

I don't think that's such a

Böyle küçük bir şey.

That's such a small thing.

böyle like this

Şimdi senin gibi hoş bir kız, böyle bir yerde ne yapıyor?

Now, what's a nice girl like you doing in a place like this?

Ama böyle mi?

But like this?

Bir daha asla böyle bir şey olmayacak.

Something like this can never happen again.

böyle so

Yani böyle mi olsun, yoksa bunun gibi bir şey mi?

So is that what it is, or is it something like that?

Ben bir kadınım ama belli ki Böyle bir şey olmadı, yani

I'm a woman, obviously, but, um there's nothing like that, so

Bana hala kızgın o yüzden böyle yapıyor.

She's still angry with me, so she's doing this.

böyle this kind of

Ne çeşit insanlar böyle bir şey yapabilir?

What kind of people would do something like this?

Bu ne tür yardım böyle?

What kind of help is this?

Ne tür bir şaka bu böyle?

What kind of joke is this?

böyle thus

Böylece, eşi görülmemiş galibiyet serisi başladı. Buna dünyaca ünlü, "Kız Yiyen T-Rex" de dahil.

Thus began his unprecedented winning streak that included the world-famous "T-Rex Eating Girl.

Ve böylece Orta Dünya'nın dördüncü çağı başlamış oldu.

And thus it was. A Fourth Age of Middle-earth began.

Ve hikayemiz böylece başlar.

And thus our story begins.

böyle in this way

Öyle ya da böyle, bu benim Vegas'taki son gecem.

One way or another, this is my last night in Vegas.

Sonsuz bir evrende olayların bir kez böyle gelişeceğini ve bunun o an olduğunu söylerdi.

That at lesat once in a infinited univers, events would happen that way, and this was that time.

böyle sic

Sic semper tyrannis: Böylece zalimliğe kadar.

Sic semper tyrannis:. thus ever to tyrants.