böyledir

Bu da ne böyle?

What is that? What?

Bu, bu da ne böyle?

What the what is this?

Hayır, böyle değil, değil mi?

No, that's not it, is it?

Ama bu durum benim için böyle değil.

But it's not like that for me.

Evet ama böyle bir şey olmadığını biliyorsun sadece insanlar var ve yardım için seni arıyorlar.

Yeah, but you know there's no such thing. There's just people. And they're looking to you for help.

Ne? Bu da ne böyle?

That, what is that?

Daha önce böyle bir şeyi hiç yapmamıştım ama insanlar bunu hep yapar, değil mi?

I've never done anything like that before, but people do it all the time, right?

Yani böyle mi olsun, yoksa bunun gibi bir şey mi?

So is that what it is, or is it something like that?

Çok güzel, bu ne böyle?

This is good, what is this?

Evet ama böyle değil.

Yeah, but not like that.