büyücüsün

Ve her gün gittikçe daha da büyüyecek, ve sadece dokuz ay da değil.

And it's going to get bigger every day, and not just for nine months either.

Bak ne kadar büyüdü, sadece bir günde.

Look how big he is, in just one day.

Bu adam hayatımı kurtardı ve hayatımda gördüğüm en iyi büyüyü yaptı.

This man just saved my life and did the best magic I've ever seen.

Bu nasıl bu kadar büyüdü?

How did this get so big?

Hadi ama gerçek büyü diye bir şey yok.

Come on, there's no such thing as real magic.

Ayrıca sen de ben de biliyoruz ki bu dünyadaki esas güç büyü değil.

Besides, you and I both know the real power in this world ain't magic.

Bu büyülü gizemli zırva senin uzmanlık alanın, benim değil. sadece bana ne yapacağımı söyle, ben de yapayım!

This magical mystery crap is your specialty, not mine, you just tell me what to do, and I'll do it!

Sonra parlak bir ışık gördüm ve ağrı büyülü bir şekilde kayboldu.

Then I saw this bright light and the pain disappeared like magic

Bu ne zaman bu kadar büyüdü?

When did this get so big?

Gerçek bir doktor tıp doktoru ya da bir çeşit Afrika cadı doktor büyü ve böyle?

Are you a real doctor, medical doctor, or some kind of African witch doctor with spells and such?