baba

baba

Eğer daha iyi bir koca, daha iyi bir baba olsaydım annesi ve kız kardeşi hâlhâlâ hayatta olabilirdi.

If I'd been a better husband, a better father, her mother and her sister might still be alive.

Ona güveniyorsun çünkü, Julian harika bir baba ve harika bir koca. Ve senin en iyi arkadaşın.

You trust him because he's a great father and he's a great husband, and he's your best friend.

Lütfen baba, izin ver sana bir soru sorayım lütfen bu kez lütfen, lütfen, bana gerçeği söyle

Please Papa, let me ask you one question and please this time please, please, tell me the truth

Ve senin iyi bir baba olduğunu biliyorum. Söyle bana, ne yapmalıyım?

And I know you're a good father, so, tell me, what would you do?

Bu arada, bunu yaptığın için çok teşekkür ederim baba.

Thank you so much for doing this, by the way, dad.

ve biliyorum ben kötü bir babayım sen de hiç de kötü bir baba değilsin

And I know I'm a bad father You're not even a bad father

Bak üzgünüm baba, ama gerçekten önemli bir şey çıktı.

Look, I'm sorry, dad, but something really important came up.

O iyi bir anne olacak, sen de iyi bir baba, değil mi?

She's gonna be a good mom and you're gonna be a good daddy, right?

Bak baba, sana söylemem gereken bir şey var.

Dad, look, there's something I need to tell you.

Bir baba olmak istiyordum, iyi bir baba Tıpkı benim yaşlı adamın bana baba olduğu gibi.

I wanted to be a father, a good father just like my old man was to me.