babası'

Çünkü sana bir bakıyorum da, ve bir zamanlar senin de annesi ve babası ve bir evi olan bir çocuk olduğunu düşünüyorum.

Because I look at you, and I think you were a child once, with a mother and a father and a home.

Ama orada bir yerlerde sana başka bir isim vermiş başka bir baban var.

But somewhere out there you've You have another father too, who gave you another name.

Çünkü baban beni seviyor ben de babanı seviyorum ve ikimiz de seni çok ama çok seviyoruz.

Because your daddy loves me, and I love him, and we both love you, very, very, very much.

Baban gidemez çünkü onun gerçek bir işi var ama ben çoktan evet dedim bile.

Well, your dad can't make it because he has a real job, but I already said yes.

Annem ve babam vardı belki o zaman onlar hala burada olacak.

If my mother and father had one, maybe then they would still be here.

Teşekkür ederim, çok iyisin ama benim zaten bir babam var.

Thank you. That's very nice of you, but I already have a father.

Ben her zaman senin babanım, tamam mı? Evet, bende her zaman senin baban oldum.

Hey, I'm always your dad, all right? yeah, and I've always been your dad.

Bu dünyada iyi insanlar ve kötü insanlar vardır, ve babana bunu çok kötü bir insan yaptı" dedi.

She said, "There are good people and bad people in this world and a very bad person did this to your father.

Evet ama yine de o benim babam ve beni seviyor.

Yes. But he is still my father. And he does love me.

Hayır. Baban için çok zor bir gün ve ailesi ile birlikte olmaya ihtiyacı var.

No, this is a very difficult day for your father, and he needs to be with his family.