bakalım

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bak, onun için hoş bir şey yaparsan belki ben de senin için yaparım.

Look, if you do something nice for him, maybe I'll do something nice for you.

Bak, biliyorum bunun için iyi bir zaman değil ama

Look, I know this is not a good time for this

Bak, bu gerçekten iyi bir zaman değil.

You know, this is really not a good time.

Bak, bu iyi bir zaman değil.

Yes! Look, this isn't a good time:

Bak bu hiç de iyi bir zaman değil.

Look, this is not a good time for me.

Bak! bak, bak, bak

Look! Look, look, look

Bak, senin yapman gereken şeyler var ve çok önemli şeyler ve ben sana onları yapma diyemem.

Look, you have things to do and they're very important things and I can't tell you not to do them.

Bak, ben sen değilim, tamam mı?

Okay, look, I'm not you, okay?