bana için Türkçe-İngilizce çeviriler:

me · diğer çevirileri

bana me

Ama bu benim için değil.

But it's not for me.

Sen de beni.

And you me.

Ve bana ne olacak?

And what about me?