bas için Türkçe-İngilizce çeviriler:

off · bass · bass guitar · first · bas · started · chief · general · high · nut · president · top · initial · especial · kingpin · diğer çevirileri

bas off

Geri bas, yoksa onu öldürürüm!

Back off or I'll kill him.

Geri bas, kız.

Back off, girl.

Dur, E. Basın yok, tamam mı?

Hold off, E. No press, all right?

bas bass

Aldous Snow'un tek ihtiyacı, iki gitar bir bas, bir davul, bir de o inanılmaz sesidir.

Aldous Snow needs to be two guitars, a bass and a drum kit and his incredible voice.

Senin için bir bas notam var.

I got a bass note for you.

Bak, bas sesli bir şarkıcı istiyor.

Look, he wants a bass singer.

bas bass guitar

Aldous Snow'un tek ihtiyacı, iki gitar bir bas, bir davul, bir de o inanılmaz sesidir.

Aldous Snow needs to be two guitars, a bass and a drum kit and his incredible voice.

Davul çalar, şarkı yazar, iyi bir sesi var, gitar ve bas çalar

Plays the drums, writes, has a nice voice and plays guitar and bass

Ve makyaj ve bas gitarda, Pam.

And on makeup and bass guitar, Pam.

bas first

Ve tekrar evlenmek için önce karınızın boynuna basın.

And to get married again Press your first wife's neck.

İlk önce basın toplantısı.

First, a press conference.

Bayanlar ve baylar, Yeni Demokratların basın toplantısına hoş geldiniz.

Ladies and gentlemen, welcome to the New Democrats' first press conference.

bas bas

BNN'i izliyorsunuz, ben Gabby Babblebrock, BASA Merkezi'nden canlı yayındayız.

For BNN, this is Gabby Babblebrock, reporting live from BASA headquarters.

Elbette, ben bir BASA mühendisiyim.

Of course. I'm a BASA engineer.

Öyle değil mi Bas?

Is that not right, Bas?

bas started

Hey, basın toplantısı henüz başlamadı.

Hey, press conference hasn't started yet.

Ama sonra bir kaç cesur adam broşür basıp dağıtmaya ve tartışmaları sızdırmaya başladı.

But then a few very brave men started printing pamphlets and leaking these debates.

Tamam. Mavi "başla" düğmesine bas.

Okay, press the blue start button.

bas chief

Hayır. Bütün basın Şef Grogan'dan bilgi alacak.

All press inquiries go to Chief Grogan's desk.

Bas müfettis Goitreau.

Chief Inspector Goitreau.

bas general

Ben Onbaşı Montgomery. General Brigham'ın basın ofisi irtibat subayınız.

I'm corporal Montgomery, your liaison to General Brigham's press office.

General Mattis, Albay Dowdy'e tekmeyi basmış.

General Mattis shitcanned Colonel Dowdy.

bas high

Su seviyesi yüksek, demek bu tarafı sel basmış.

The water is high, so this side is flooded.

Yere sert basan ve yere sert vuran.. Güneydoğu Teksas Kementçileri.

Our own high-stepping and high-kicking Southwest Texas Ropers.

bas nut

Sana basan Bofa.

Bofa deez nuts.

Sana basan Bofa'yı.

Bofa these nuts.

bas president

Sayın Başkan, basın toplantısını iptal etmek için henüz geç değil.

Mr. President it's not too late to cancel the press conference.

Başkan Choi Eun Chan'in Basın Toplantısı

President Choi Eung Chan Emergency Press Conference.

bas top

Bir basın toplantısı en büyük öncelik.

A press conference has top priority.

bas initial

Zartan o düğmeye basarak otomatik bırakma işlemini başlattı.

By pressing that button, Zartan initiated an auto-drop sequence.

bas especial

Özellikle de garip basın vakalarından.

Especially the weird press cases.

bas kingpin

Basın bir Kingpin istiyor.

The press want a kingpin.