bay için Türkçe-İngilizce çeviriler:

Mr. · M. · sir · mister · monsieur · gentleman · signore, signor · lord · gent · esquire · diğer çevirileri

bay

bay Mr.

Ve bu da Bay

And this is Mr

Demek bay "Büyük" bu.

So this is Mr. Big.

Bay White, bir fikrim var.

Mr. White, I got an idea.

bay M.

Ben Bay Doğru değilim, ama şimdi Bay Doğru'yum.

I'm not Mr. Right, but I'm Mr. Right Now.

Peki. Bir şeyi açıklamama izin ver "Bay Black".

All right let me explain something to you, "Mr. Black".

Beyefendi, ben Dedektif Beckett, bu da Bay Castle. Yüzbaşı.

Sir, I'm Detective Beckett, and this is Mr. Castle.

bay sir

Bugün sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı, bayım?

Is there anything else I can do for you today, sir?

Bay Şerif, efendim, bu benim doğum günü hediyem efendim.

Well, Mr. Sheriff, sir, it's my birthday present, sir.

Oh, evet bayım. Beni izleyin.

Oh yes, sir, just follow me.

bay mister

Bu gerçekten iyi bir soru, bayım.

That's a really good question, mister.

Size bir şey söyleyeyim Bayım.

I tell you something, Mister.

İyi akşamlar Bay Allen.

Good evening mister Allen.

bay monsieur

Sizin için yapabileceğim başka bir şey var Bay Ross?

Is there anything else I can do for Monsieur Ross?

Merak etme, Bay Hayalet.

Don't worry, Monsieur Ghost.

Bay Vincent Chase;

Monsieur Vincent Chase;

bay gentleman

Ve şimdi de bayanlar ve baylar,

And now, ladies and gentleman

Çok çok teşekkür ederim, bayan ve bay.

Very, very thank you, lady and gentleman.

Bay Meeks, iyi ve onurlu bir beyefendi. Bize asla ihanet etmez.

Mr. Meeks is a fine and honorable gentleman, he would never betray us.

bay signore, signor

Bayanlar ve baylar, meine Herren und Damen, signore e signori, messieurs-dames.

Ladies and gentlemen, meine Herren und Damen, signore e signori, messieurs-dames.

İyi akşamlar, Bay Pietro.

Good evening, Signor Pietro.

Siz de dahilsiniz, Bay Poirot!

That includes you, Signor Poirot!

bay lord

Evet, Bay Lord.

Yes, Mr. Lord.

Tanrı sizi korusun, Bay Rick.

Lord bless you, Mr. Rick.

Bir Lordsun sen, bayım.

You are a Lord, sir.

bay gent

İyi günler, baylar ve bayanlar.

Good afternoon, ladies and gents.

Büyük bir alkış alalım lütfen, bayanlar, baylar.

Big round of applause, please, ladies and gents.

Bayanlar ve baylar çok uzak ve kayıp diyar Krakerslovakya'dan Madam Frou Frou!

Ladies and gents, from the long lost land of Crackerslovakia, Madame Frou Frou!

bay esquire

Başkan George Washington'dan Yüzbaşı, Bay Ichabod Crane için talimatlar.

Instructions from President George Washington" "for Captain Ichabod Crane, esquire.

Bay James McGill.

James McGill esquire!

Bay R. M. Renfield.

R. M. Renfield, esquire.