bayanlar için Türkçe-İngilizce çeviriler:

women · diğer çevirileri

bayanlar women

Bir sürü arkadaşım var, bir sürü güzel bayan arkadaş, ve ve hala bu evliliğin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum.

I've got plenty of friends, lots of lovely women friends, and I still think this marriage is a good idea.

Bu üç bayan sizin Noel partisine de davetli.

These three women are invited to your Christmas party.

Ve bu kadınların tek sorunu çünkü biz Bayan Chatterley'in Aşığı'nı okuyarak hamile kalıyoruz.

And it's just a women's issue because we all got pregnant reading Lady Chatterley's Lover.