beş için Türkçe-İngilizce çeviriler:

five · fifteen · nickel · quintuple · diğer çevirileri

beş five

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Bir üç dört, beş altı, yedi, sekiz dokuz.

One three, four, five, six, seven, eight nine.

Bir, iki, üç, dört, beş Sekiz, dokuz.

One, two, three, four, five eight, nine.

beş fifteen

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,dokuz,on onbeş, onaltı, onyedi, onsekiz

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten fifteen, sixteen, seventeen, eighteen

Beş, on, onbeş yıl bu garip nörolojik belirtiler ortaya çıkana kadar.

Five, ten, fifteen before these strange, neurological symptoms would appear.

Onu bulmak on beş yıl sürdü.

Fifteen years it took to find him.

beş nickel

Kola için beş sent, gaz için de bir dolar.

There's a nickel for the coke, a dollar for the gas.

Bana bir zilyon dolar ve beş sent söz verdin.

Oh. Well, you promised me a zillion dollars and a nickel.

İki tane beş sent veya on sent, ya da farklı bir on sent.

Two nickels or maybe ten pennies. Or just a different dime.

beş quintuple

Uzmanlığınız işkenceyi beş kat arttırdı

Your expertise has quintupled the torture.