beraberim

Başka biriyle beraberim Hey, hey, hey

I'm with somebody else Hey, hey, hey

Dinle Frank, Bayan Smith ile beraberim.

Listen, Frank, I'm with Miss Smith.

Bir kızla beraberim. Genç bir kız.

I'm seeing a girl, a young girl.

Andrew Brewster ile beraberim heyecan verici, yeni bir organik temizlik ürününün yaratıcısı.

I'm here with Andrew Brewster, creator of an exciting new organic cleaning supply.

Javi ile beraberim ve sanırım Susan Watts'ın bana neden tanıdık geldiğini biliyorum.

I'm here with Javi, and I think I know why Susan Watts looked familiar.

Bir binbaşı, bir albay ve bir kaç yüzbaşıyla beraberim.

I'm along with a major, a colonel, and a few captains.

İyi öpüşüyor olabilir, ama ben Jack ile beraberim.

He may be a good kisser, but I'm with jack.

Nikki ile beraberim. o uyuyor.

I'm with Nikki. She's sleeping.

Ben Tommy Como ile beraberim.

I'm over there with Tommy Como.

Ben burada, kötü şöhretli Fabrika'da Edie Sedgwick ile beraberim.

I'm here with Edie Sedgwick at the infamous Factory.