bronz için Türkçe-İngilizce çeviriler:

bronze · tan · diğer çevirileri

bronz bronze

Savaş madalyaları, Bronz Yıldızlar, Mor Kalp, Mor Kalp, Mor Kalp.

Combat medals, Bronze Stars, Purple Heart, Purple Heart, Purple Heart.

Seçkin Görev Madalyası, Bronz Yıldız, Mor Kalp, Gümüş Yıldız Vietnam Hizmet Madalyası, Kuveyt Özgürlük Madalyası.

Distinguished Service Medal, Bronze Star, Purple Heart, Silver Star Vietnam Service Medal, Liberation of Kuwait.

Bronze bu sene daha eğlenceli, değil mi?

The Bronze is more fun this year, isn't it?

bronz tan

Açık renk ceketi var belki de bronz bir rüzgarlık ve siyah beyzbol şapkası.

We got a light blazer, maybe a tan windbreaker with a black baseball cap.

Senin Arizona bronzu resmen gitti.

Your Arizona tan is officially gone.

Hoş ve bronz..

Nice and tan.