bulunuyor

Bir kadın için iyi bir koca bulmak bu şehirde ne kadar zor biliyor musun?

Do you know how hard it is for a woman to find a good husband in this town?

Peki sen bana ne buldun?

You know what you got me?

O bana ne buldu biliyor musun?

You know what he got me?

Tamam, ama bir yol bul Çünkü ne var biliyor musun?

Okay, but find a way that's not because you know what

Bir şey bulacaksın, sen her zaman bir şey bulursun, tamam mı?

You're gonna find something; you always find something, okay?

Neden, bir şey mi buldun?

Why, you got something on her?

Bu şehirde iyi bir koca bulmak ne kadar zor hiçbir fikrin var mı?

Do you have any idea how difficult it is to find a good husband in this town?

Ne? bir şey mi buldun?

What? You got something?

Gel hadi, bir şey bulduk.

Come on. We got something.

Evet. İyi bir tane bul.

Yeah, get a good one.