buraya

Evet, biliyorum evde benim için bir var ama burada işler çok iyi gidiyor.

Yeah, I know there's a job for me back home, but, uh, things are going very well here.

Burada, burada ve burada.

Here, here, and here.

O burada değil Ve o burada değil.

He's not here and he's not here.

Ama o senin için burada!

But he is here for you!

Ama burada değil

But not here..

Endişelenme, çalışmaya devam et, buraya geldim; çünkü sana söyleyeceğim önemli bir şey var.

Don't worry and keep working. I've come here because I have something important to tell you.

Senin için burada değilim.

I'm not here for you.

Burada ve şimdi sen ve ben tamam mı?

Here and now, you and me, all right?

O burada değil ve bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Yeah, well, he's not here, and he doesn't know anything about that.

Evet, ama burada değil.

Yeah, but not here.