buzullar

Şelaleler, su buharı bulutlar, yağmur su kaynakları, ırmaklar denizler, okyanuslar ve buzullar

Waterfalls, water vapor, clouds, rain, springs, rivers, seas, oceans, glaciers

Ama dünya çapında sıcaklık artıyor ve buzullar erimeye başladı.

But worldwide, the temperature is rising and the ice is melting.

Turistler! Senin için buzulun tek anlamı gerçekten bu öyle mi?

Tourists, that's all the glacier really means to you, isn't it?

Bir buzul gördün hiç?

Have you ever seen a glacier?

Ozon incelmesi, küresel ısınma buzulların erimesi.

Ozone depletion, global warming, melting ice caps.

Bu da Beardmore Buzulu. Scott ve adamları bir şekilde burayı yürüyerek geçmişlerdi.

And this is the Beardmore Glacier, which Scott and his men somehow traversed on foot.

Hindu Kuş var, zirveler ve buzullardan oluşan donmuş bir deniz.

There's the Hindu Kush, a frozen sea of peaks and glaciers.

Büyüleyici bir gezegendi kristal buzullar magnezyum buharı atmosfer.

Such an enchanting planet crystalline glaciers magnesium vapor atmosphere.

Başka bir arkadaşım, Lonnie Thompson, buzulları inceliyor.

Another friend, Lonnie Thompson, studies glaciers.

Bir buzul hakkında mı?

Is it about a glacier?