civarındaki

Annette var, Oak nehri civarındaki bir ailenin yanında yaşayan bir su samuru.

I have an Annette, an otter who lives with a family near Oak River.

Qing Hanedanı devrilmeden hemen önce Mançurya civarındaki bir yere büyük bir hazine gömmüşler.

Before Qing Dynasty's fall, they buried a great treasure somewhere in Manchuria.

Bu ve Heathrow civarındaki.

This, and a near Heathrow.

Buyrun. Westminster civarındaki en iyi Sancerre.

The finest Sancerre in the Westminster reach.

Porte de la Villette civarındaki Oise Köprüsü.

Quai de l'Oise, near Porte de la Villette.