döndü

Şimdi o geri döndü ve sen de öyle.

And now you're back and he's back.

Şimdi iyi bir kız ol ve eve geri dön.

Now be a good girl and come back home.

Bir, iki, üç dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, dön.

One, two, three four, five, six, seven eight, nine, turn.

Şimdi git ve asla geri dönme.

Now go and never come back!

Lütfen, bana geri dön. Sam, lütfen!

Please, please come back to me.

Sadece bir süre için, belki bir yada iki yıl, geri dönmek için güvenli olana kadar.

Uh uh Just for a while, maybe a year or two, until it's safe for us to come back.

Ya da gerçekten ama gerçekten geri dönmek mi istersin?

Or do you really, really, really have to get back?

Lütfen, lütfen lütfen eve dön.

Please, please, please come home.

Geri dön ve benim için bir şey yap.

Go back and do one thing for me

Ve şimdi o geri döndü.

And now he's back.