dört

Beş, altı, yedi ve bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz.

Five, six, seven and one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Ve bir, iki, üç, dört, beş ve altı ve yedi ve sekiz.

And one, two, three, four, five and six and seven, eight.

Bir, iki, üç, dört, beş altı, yedi, sekiz, dokuz, on.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir

Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two

On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki

Ten nine eight seven six five four three two

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz.

One, two, three, four, five, six, seven and eight.

Ve bir, iki, üç ve dört beş, altı, yedi, sekiz.

And one, two, three, and four, five, six, seven, eight.

Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.

And one, two, three, four, five, six, seven, eight.

Ve bir, ve iki, ve üç, ve dört, beş

And one, and two, and three, and four, five

Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz.

One, two, three, four, five, six, seven, eight and nine.