düşüncesizlik için Türkçe-İngilizce çeviriler:

thoughtlessness · diğer çevirileri

düşüncesizlik thoughtlessness

Eee, bu Ecklie'nin bir emri mi yoksa senin düşüncesizliğin mi?

So, is this an Ecklie mandate, or is this just your thoughtlessness?