dün için Türkçe-İngilizce çeviriler:

yesterday · day before · diğer çevirileri

dün yesterday

İki hafta önce söylemiştim ve sonra geçen hafta, üç gün önce, ve sanırım dün, iki kez.

I told you about it two weeks ago and then last week, three days ago, and twice, I think, yesterday.

Dün çok kötü bir şey yaptım.

Yesterday I did something bad

Sanırım dün için sana bir özür borçluyum.

I think I owe you an apology for yesterday.

dün day before

Hiçbir şey duymadım ne bugün, ne dün, ne de ondan önceki gün.

I've heard nothing. Nothing today, nothing yesterday, nothing the day before.

Bu da ondan dört gün sonrası ve bu dünden önceki gün.

That's four days after that and this was the day before yesterday.

Dün değil önceki gün oldu bu.

This was the day before yesterday.