düzelmeye

Burada düzelme ve yoğun bakım ünitemiz var.

Now we got recovery and I.C.U. here.

Üçüncü çeyrekte düzelme var.

The third quarter has improved.

Bayan Gonzalez hala düzelme döneminde.

Miss Gonzalez is still in recovery.

Belirgin bir düzelme.

A significant improvement.

İnşallah nebulizer tedavileri ile düzelme gösterir.

Hopefully she'll improve with nebulizer treatments.

Herşey düzelmeye başladı.

Everything's gettin better.

Kardiyogramlarında hiç bir düzelme yok.

Your cardiograms haven't improved one bit.

Çok çabuk düzelmeye başladın.

You get well 'too' quickly.