dans için Türkçe-İngilizce çeviriler:

dance, dancing · hop · diğer çevirileri

dans dance, dancing

Ve şimdi, bayanlar ve baylar kaptan, dans zamanı.

And now, ladies and gentlemen, captain, time for the dance.

Bu bir parti, İnsanlar dans etmek ister.

It's a party. People might want to dance.

Haydi dans edelim Hayır, hayır.

All right, let's dance. No, no.

dans hop

Julie ve sen dans edin.

You and Julie hop on it.

Bu gece ekstra hip-hop dansı yaşatacağım.

You get extra special hip-hop dance tonight.

Hip hop, salsa ve merenge karışımı bir dans.

It's a a combination of hip-hop and salsa and merengue.