değilsin

Ama bu sen değilsin.

But this is not you.

Ben öyle değilim, ve sen de öyle değilsin.

I'm not like that, and you're not like that.

Ama sen öyle değilsin, değil mi?

But you're not like that, are you?

Bu sen değilsin, değil mi?

That's not you, is it?

İyi olduğunu biliyorsun, ama o kadar da iyi değilsin.

You know you're good, but you're not that good.

PekâlPekâlâ, iyisin ama o kadar da iyi değilsin.

All right, so you're good, but you're not that good.

Benim için burada değilsin değil mi?

You're not here for me, are you?

Ve o sen değilsin.

And it's not you.

Ama sen değilsin, değil mi?

But you're not, are you?

Ama o kadar iyi değilsin.

But you're not that good.