değirmen için Türkçe-İngilizce çeviriler:

milling, mill · windmill · diğer çevirileri

değirmen milling, mill

Belki de eski bir değirmen olmadan daha iyi bir film olur.

Maybe it will be a better film without the old mill.

Çavuş da cevapladı, "Değirmen yok ama yel var.

the sergeant answered, "There's no mill but there is wind.

Belki de değirmen burası değildir.

Maybe this isn't the Crawford Mill.

değirmen windmill

İki Değirmen'den biri mi? sen değilsin! hayır.

Somebody at The Two Windmills? Not you, surely! No.

Yel değirmeninin içinde.

Inside the windmill.